top of page

Wat is astrologie?

Astrologie is de leer van de sterren en de planeten die wij kunnen waarnemen vanaf de aarde. Deze sterren en planeten geven we symbolisch weer op een platte ronde schijf, die kennen we als een horoscoop. Astrologie kent al een lange geschiedenis. Zo'n 5000 jaar geleden kenden we al horoscopen van vooral keizers, koningen en andere belangrijke personen. Men beleefde indertijd het universum en de natuur nog als één geheel en dichtte natuurkrachten en dus ook de sterren en planeten bepaalde eigenschappen toe. De mensen waren toen nog zo kosmisch verbonden dat ze de invloed van de Kosmos (symbolisch) konden vertalen naar het leven op aarde: Zoals het zich Boven afspeelde, speelde het zich Beneden af. Zoals de hemellichamen boven stonden, konden ze worden weergegeven in de cirkel van de horoscoop. De cycli van de sterren en planeten zijn als het ware een spiegel voor de wereld van beneden.
Dat is nog steeds overeind gebleven. De horoscoop -waarvan scoop betekent kijken en horos betekent uur, dus kijken in het uur van je geboorte- geeft ons inzicht in de aanleg van onze persoonlijkheid, weergegeven in een horoscoopcirkel. In tegenstelling tot vroeger, waar je je geboortelot niet kon ontlopen, vinden we tegenwoordig dat we een vrije wil hebben gekregen om zelf keuzes te maken met dat wat ons gegeven is bij de geboorte. De horoscoop is dan geen statisch gegeven, maar een leidraad die ons door inzicht te geven, handvaten geeft om ons door het leven te leiden. Een soort plattegrond van ons zelf, die we kunnen gebruiken als we ons willen verdiepen of willen veranderen, anders worden.
Bij veranderingen staan we vaak op een kruispunt in ons leven zoals het zoeken naar een (nieuwe) partner, het krijgen van kinderen, de opvoeding daarvan, het zoeken naar banen die echt bij je horen, je gezondheid. Op zo'n kruispunt kan het je overvallen dat je niet meer goed weet welke keuzes voor jou het beste uitwerken. Op zo'n moment zou je kunnen overwegen of het laten maken van een persoonlijke horoscoop iets is voor jou. Laat je eens bewustmaken van jezelf en inzicht geven in wat jou beweegt door een astroloog, zodat je je weg door het leven wat gemakkelijker kunt belopen.

Wanneer raadpleeg je eigenlijk een astroloog?

Meestal wordt een astroloog geraadpleegd als je ergens in of mee vastloopt, je hebt geen in- of doorzicht meer en je komt er zelf niet helemaal meer uit. Dat vastlopen kan op alle mogelijke gebieden zijn:

  • Wie ben ik eigenlijk en heb ik wel een goede kijk op mezelf?

  • Ik loop financieel vast en weet niet goed hoe ik daar mee verder kom.

  • Ik heb een partner en/of kinderen, maar het loopt niet helemaal lekker en ik wil graag weten hoe dat komt en wat ik er aan kan doen.

Vragen over gezondheid, werk en een baan leiden ook vaak tot een consult bij de astroloog. Maar je kunt ook gewoon nieuwsgierig zijn naar wie of wat je bent en eens een heel andere blik op je persoonlijkheid op je loslaten dan je doorgaans gewend bent. Ook dan ben je natuurlijk welkom! Daarnaast kun je ook een horoscoop laten maken voor een pasgeboren baby als uniek kraamcadeau.

 

Hoe maakt een astroloog een horoscoop?

De astroloog maakt een horoscoop op basis van je geboortegegevens. Je geboortedatum, geboortetijd, geboorteplaats leiden tot een berekening. Deze berekening vormt je horoscoop die vol staat met planeetsymbolen en dierenriemtekens. De astroloog legt deze symbolen in duidelijke en voor jou begrijpelijke taal uit in een consult van ongeveer 1 tot 1,5 uur. In mijn praktijk mag je het consult opnemen als je dat wilt.

Astrologie nieuw.jpg

Soorten horoscopen

In mijn praktijk maak ik gebruik van de volgende horoscopen:

Geboortehoroscoop

De meest voorkomende horoscoop is de geboortehoroscoop. Deze persoonlijke horoscoop wordt berekend op basis van je geboortedatum, geboortetijd en geboorteplaats en wordt gebruikt om je te laten zien hoe je in elkaar zit. Welke talenten bezit je en welke belangrijke dingen moet je leren in je leven. Hoe kijk je tegen problemen aan en op welke manier ga je er mee om. Een horoscoop is dan een soort genenpakketje, welke (on)mogelijkheden heb je wat te bereiken in je leven. Een geboortehoroscoop kun je zien als een soort plattegrond: het is niet perse noodzakelijk om een plattegrond te hebben, maar wel heel gemakkelijk als je even de weg niet (meer) weet.


Uurhoekhoroscoop

Een uurhoekhoroscoop wordt gemaakt als je met een specifieke vraag zit.

  • Je wil bv een huis kopen en weet niet zeker of je dat wel zult doen. Heeft het huis dat je op het oog hebt gebreken, heb je voldoende financiële middelen op het huis te betalen, enz.

  • Je wilt aan een bepaalde baan beginnen, maar twijfelt nog: krijg ik wel voldoende (promotie)kansen, zijn de collega's wel aardig, is de afstand huis/werk te overbruggen, levert het financieel voldoende op, enz.

  • Je komt een aardige partner tegen, maar weet niet of een relatie wel kans van slagen heeft. Ben je niet te verliefd en zie je daardoor misschien dingen over het hoofd, enz.

Dit zijn maar een aantal voorbeelden waar je een uurhoekhoroscoop voor kunt gebruiken. Van belang is dat je de tijd noteert vanaf het moment dat een vraag bij je opkomt. Aan de hand van dit tijdstip zal de astroloog een horoscoop maken.

Astrologie: Tekst
bottom of page